Önümler

TPS65251RHAR (Täze we asyl inwentar 100000)

Gysga düşündiriş:

Öndüriji:Tehas gurallary

Öndüriji önümiň belgisi: TPS65251RHAR

Düşündiriş: IC REG BCK ADJ 3A / 2A TRPL 40VQFN

Asyl zawodyň standart gowşuryş wagty: 35 hepde

Jikme-jik düşündiriş: Bak kommutator sazlaýjy IC Pozitiw sazlanyp bilinýän 0.8V 3 çykyş 3A, 2A 40-VFQFN açylan pad


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm aýratynlyklary :

TYPE Düşündiriş
kategoriýasy Toplumlaýyn zynjyr (IC)  PMIC - Wolt sazlaýjylary - DC DC kommutator sazlaýjylary
öndüriji Tehas gurallary
seriýasy -
Bukja Lenta we makara (TR)Gyrkym topary (CT)“Digi-Reel®” ýöriteleşdirilen makara
önümiň ýagdaýy ätiýaçda
Funksiýa Bak
çykyş konfigurasiýasy Diňe
topologiýa Bak
çykyş görnüşi sazlap bolýar
Netijeleriň sany 3
Naprýatageeniýe - Giriş (Min) 4.5V
Naprýatageeniýe - Giriş (Maks) 18V
Naprýa .eniýe - çykyş (min / kesgitlenen) 0.8V
Naprýa .eniýe - çykyş (Maksimum) 18V
Häzirki - çykyş 3A, 2A
Quygylyk - wyklýuçatel 300kHz ~ 2.2MHz
Sinhron düzediji Hawa
Işleýiş temperaturasy -40 ° C ~ 125 ° C (TJ)
gurnama görnüşi Faceerüsti dag görnüşi
Bukja / goşundy 40-VFQFN açylan pad
Üpjün ediji enjam gaplamasy 40-VQFN (6x6)
Önümiň esasy belgisi TPS65251

Daşky gurşaw we eksport klassifikasiýasy :

ATTRIBUTES Düşündiriş
RoHS ýagdaýy ROHS3 spesifikasiýasyna laýyk gelýär
Çyglylyga duýgurlyk derejesi (MSL) 3 (168 sagat)
REACH ýagdaýy REACH däl önümler
ECCN EAR99
HTSUS 8542.39.0001

TPS65251 4.5-V-den 18-V giriş, ýokary tokly, sinhron basgançak üç bak
Toplumlaýyn FET bilen kommutator
1
1 Aýratynlyklar
1

Giň giriş üpjünçiligi naprýa .eniýe diapazony (4,5-18 V)

0.8 V, 1% takyklyk salgylanmasy

Üznüksiz ýüklemek: 3 A (Bak 1),
2 A (Bak 2 we 3)

Iň ýokary tok: 3,5 A (Bak 1),
2.5 A (Bak 2 we 3)

Sazlanylýan kommutasiýa ýygylygy
Daşarky rezistor tarapyndan düzülen 300 kHz-dan 2,2 MGs

Her Bak üçin bagyşlanýar

Osilýator üçin daşarky sinhronizasiýa pin

Daşarky mümkinçilik / yzygiderlilik we ýumşak başlangyç nokatlar

Daşarky rezistor tarapyndan sazlanylýan häzirki çäk

Softumşak başlangyç nokatlar

Pleönekeý kompensasiýa bilen häzirki tertip dolandyryş
Zynjyr

Powergood

Lightagtylyk üçin goşmaça pes güýçli rejäniň işleýşi
Adsükler

VQFN paket, 40 pin 6 mm × 6 mm RHA
2 Goýmalar

Iň ýokary gutulary düzüň

Blu-ray DVD

DVR

DTV

Awtoulag ses / wideo

Howpsuzlyk kamerasy
3 Düşündiriş
TPS65251 üç sany sinhron giňligi görkezýär
giriş aralygy ýokary netijelilik buk öwrüjileri.The
öwrüjiler ulanylyşyny ýönekeýleşdirmek üçin niýetlenendir
dizaýnerine optimizasiýa mümkinçiligini berýär
maksatly programma laýyklykda ulanmak.
Öwrüjiler 5-, 9-, 12- ýa-da 15-V-de işläp bilerler
ulgamlary we integral güýç tranzistorlary bar.The
çykyş naprýa .eniýesini rezistor arkaly daşarky sazlap bolýar
0.8 V aralygyndaky we islendik bahasyna bölüji
giriş üpjünçiligi.Her öwrüjiniň aýratynlyklary muny berkitmäge mümkinçilik berýär
yzygiderlilik maksady bilen gijikdirilen işe başlamaga mümkinçilik berýär,
sazlap boljak ýumşak başlangyç wagtyna mümkinçilik berýän ýumşak başlangyç pin
ýumşak başlangyç kondensatory we häzirki çäk saýlamak
(RLIMx) dizaýner toky sazlamaga mümkinçilik berýän pin
daşarky rezistory saýlamak we çäklendirmek
induktor saýlamak.Häzirki tertip dolandyryşy a
ýönekeý RC öwezini dolmak.
Öwrüjileriň kommutasiýa ýygylygy hem bolup biler
ROSC-a birikdirilen daşarky rezistor bilen sazlaň
gysmak ýa-da daşarky sagada sinhronlamak mümkin
zerur bolsa SYNC pinine birikdirildi.Kommutasiýa
sazlaýjylar 300 kHz-dan başlap işlemek üçin niýetlenendir
2.2 MGs.Bakyň arasynda fazanyň işleýşinden 180 °
1 we Bak 2, 3 (Bak 2 we 3 fazada işleýär)
giriş süzgüç talaplaryny minimuma eltýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň

    Degişli önümler

    Habaryňyzy goýuň